Alla komponenter som används är biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU:s detergentförordning. Under produktutvecklingen tar vi alltid stor hänsyn till miljöanpassningskrav och miljöpåverkan efter användning.

VÅRT SORTIMENT

När våra produkter väl har tillverkats skickas de iväg för att granskas av en ledande oberoende bilverkstad. Dessa omarbetas om så krävs tills de kvalitetsmärkts, och de långsiktiga resultaten testas sedan ytterligare hos Chipex innan produkterna släpps på marknaden.