Hur Chipex fungerar

Du följer bara 3 steg

    • 1. Måla
    • 2. Jämna ut
    • 3. Polera

Instruktioner

Innan du börjar

Se till att ytan på fordonet som ska behandlas har tvättats och torkats noga innan appliceringen av färg, och att det inte finns något spår av vax/lack kvar runt det skadade området.

Det är viktigt att du skakar färgburken ordentligt innan användning. Använd alltid skyddshandskarna som medföljer och lämpliga skyddsglasögon på en välventilerad plats.

Börja appliceringen på ett litet område tills du har vant dig vid processen. För bäst resultat måste du följa instruktionerna noga.

Steg 1

Applicera färg

Applicera färgen på området med en Chipex paint applicator brush®, eller om du har mycket stenskott kan du doppa fingrarna i färgen och smeta ut med skyddshandsken.

Om du har applicerat färgen med en Chipex paint applicator brush® smetar du ut den så tunt du kan över det flagnade området med ditt finger eller din tumme (med skyddshandskarna på). Se till att färgen är utsmetad så tunt som möjligt så att den sedan inte klibbar när du rör den.

*Färgen kan ta allt mellan 40 sekunder och 5 minuter att torka beroende på temperatur och hur mycket färg som har använts.

Steg 2

Lösningsmedel

När färgen har torkat till ytan applicerar du lite lösningsmedel på duken.

Dra den sedan försiktigt över ytan för att ta bort överskottsfärg. Tryck eller gnugga inte för hårt; låt lösningsmedlet göra sitt jobb.

När all överskottsfärg är borta låter du det torka i ett par minuter innan du fortsätter med steg 3.

Steg 3

Polera

När ytan är torr applicerar du lite av polermedlet på microfiberduken och gnuggar försiktigt på det behandlade området.

När polermedlet har torkat och fått en smått oklar färg gnuggar du försiktigt bort det med microfiberduken.

Det rekommenderas att du polerar hela området för bäst resultat.

Råd och tips

Stora och djupa stenskott

Du kan upprepa steg 1 & 2 för att bygga upp färgen på skadan, om så krävs. På mycket djupa stenskott måste processen upprepas flera gånger för att bygga upp färgen i flera lager.

Misstag

Skulle du göra ett misstag kan du enkelt ta bort färgen genom att applicera lösningsmedlet och börja om igen.

Temperatur

Det rekommenderas att du applicerar färgen i temperaturer över 0° C för att korta ner torktiden.

Viktigt

Produkten lämpar sig inte för nylackerade fordon. Det rekommenderas att du låter åtminstone 1 månad gå efter att originallacken har torkat innan du själv lackerar.